UR tar hjälp av JU-forskare

Sveriges Television sänder just nu den fjärde säsongen av det populära TV-programmet ”Seniorsurfarna”. Då programmet är en produktion av UR (Utbildningsradion) finns det ett utbildningsmaterial bundet till programmet och detta material är framtaget av Ulli Samuelsson, utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

Seniorsurfarna

Claes Malmberg, Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Kattis Ahlström, Ewa Fröling, Siw Malmkvist och Marianne Mörck. Foto:UR

Förutom att vara utbildningschef på HLK forskar Ulli Samuelsson kring IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. Forskningen fokuserar på vad som kan möjliggöra digital delaktighet bland äldre personer.

I höstas blev Ulli Samuelsson kontaktad av UR (Utbildningsradion) gällande uppdraget att skapa lärarhandledning utifrån den fjärde säsongen som sänds nu. Hon har en tanke om varför just hon blev kontaktad för uppdraget.

– Jag misstänker att det hänger ihop med att jag har synts i flera officiella sammanhang som föreläsare i frågor kring äldre och digitalisering, inte minst hos Internetstiftelsen. Jag har föreläst på deras specialinriktade webbinarier och även Internetdagen, säger Ulli.

Program med folkkära kändisar

I det populära TV-programmet får vi följa folkkära kändisar som bland annat Marianne Mörck, Claes Malmberg, Ewa Fröling och Siw Malmkvist ta sig an utmaningen att bli mer digitalt bevandrade. Programledaren Kattis Ahlström ger deltagarna olika uppgifter att försöka lösa. Programmet är framtaget av UR vars uppdrag är att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet för ökad kunskap och lärande. Därför finns det ett gediget utbildningsmaterial kopplat till programmet vilket Ulli Samuelsson fick utforma för den fjärde säsongen.

Ulli Samuelsson

Ulli Samuelsson

I utbildningsmaterialet har hon gjort olika övningar som matchar med det som kändisarna i programmet gör. På webbplatsen finns flera olika teman, bland annat ”mobiltelefonen som hjälp i vardagen”, ”kommunicera med och via telefonen” och ”mobiltelefonen för liv och hälsa”, som visas i programmet. Under varje tema hittar besökaren en begreppslista, det finns frågor att svara på och olika uppdrag att öva på. Uppdragen är allt från att hitta ficklampan på mobilen till att ladda ner 112-appen och aktivera platstjänsten.

– Det har varit en del jobb med att arbeta fram utbildningsmaterialet, men samtidigt oerhört roligt och givande. Det är många år sedan jag jobbade så konkret med digital kompetens och det blev en tankeväckande erfarenhet. Jag brinner ju för att våra seniora i samhället inte ska hamna utanför i en värld som är nästan helt digitaliserad, avslutar Ulli Samuelsson.

2024-04-22