Aktiviteter tar fokus från smärtan

Torsdagen den 3 mars är det dags för vårens tredje offentliga föreläsning. Inger Ahlstrand, Universitetsadjunkt i arbetsterapi, kommer då att prata om relationen mellan smärta och delaktighet för personer med reumatoid artrit.

Att leva med svår reumatisk smärta får ofta stora konsekvenser för den drabbades privat- och yrkesliv. Inger Ahlstrand berättar om forskning och metoder kring området smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter hos personer med reumatoid artrit (RA). Ahlstrand disputerade 2015 med avhandlingen ”Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis” som kan läsas här.

Torsdag 3 mars, kl 18.30, sal Hc113 (entréplan), Högskolan för lärande och kommunikation.

Mer information om vårens offentliga föreläsningar hittar du här.

Välkommen!

2016-02-25