Jönköping Universitys förtjänsttecken till Leif Melin

Jönköping Universitys förtjänsttecken tilldelades professor Leif Melin under högskolans akademiska högtid den 21 maj. Tecknet delas ut till personer som gjort insatser av vikt för Jönköping University.

 
Leif Melin är verksam som professor inom strategi och organisation vid Jönköping International Business School (JIBS). Han tilldelades Jönköping Universitys förtjänsttecken 2015 bland annat för sina insatser i arbetet med att göra JIBS till en framstående handelshögskola.

Enligt motiveringen för tilldelningen har Leif Melin ”sedan han började på JIBS gjort mycket stora insatser för högskolan. Hans insatser är en av huvudanledningarna till att JIBS idag ses som en av de ledande handelshögskolorna i Sverige och i Europa inom sina profilområden.”

Motiveringen lyfter också fram Leif Melins engagemang för både utbildning och forskning, och hans roll som grundare till Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO), som idag rankas som världens tredje ledande familjeföretagarcentrum och nummer ett i Europa.

2016-06-09