Jönköping Universitys förtjänsttecken till Gerd Engström

Jönköping Universitys förtjänsttecken 2017 tilldelades under högtidliga former Gerd Engström vid högskolans personalfest den 24 augusti. Tecknet delas ut till personer som gjort insatser av vikt för Jönköping University.

Gerd Engström arbetar som enhetschef för antagning, examen och Ladok (det IT-system som används för dokumentation av registrering och resultat vid Sveriges högskolor och universitet). Hon tilldelades Jönköping Universitys förtjänsttecken 2017 bland annat för att hon, under alla år som anställd vid högskolan, har medverkat och bidragit till Jönköping Universitys utveckling med sakkunskap och relevanta frågeställningar.

Enligt motiveringen för tilldelningen har Gerd Engström ”visat stort engagemang i högskolans verksamhet, inte minst kring utbildningsstöd såsom antagning, examen och Ladok, där hon har en bred erfarenhet och stor kunskap och kompetens”.

Motiveringen lyfter också fram Gerd Engströms stora hjärta och varma personlighet, och att hon alltid är en engagerad kollega, chef, arbetsledare och medmänniska.

2017-08-25