Tre projekt belönades med stipendier från Aktiestinsens stiftelse

Onsdagen den 24 januari delades totalt 360 000 kronor ut i stipendier av Aktiestinsen stiftelse vid en ceremoni på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Stipendiaterna: Annelie Möller, Anneli Tellmo, Anna Sundling och Lars Svensson

Aktiestinsens stiftelsen för främjande av äldres aktivitet och hälsa delades ut stipendier till tre olika projekt.

Stipendiaterna

Annelie Möller och Jenny Svärd belönades med ett stipendium på 160 000 kronor för projektet Ipad på äldreboende, en möjlighet till ökad aktivitet, gemenskap och interaktion.

Syftet är att stödja och utbilda personal i hur man kan använda Ipads för att utöka aktivitetsutbudet på äldreboenden.

– Det viktiga är att välja en aktivitet utifrån äldreperspektivet. Ibland sätts teven på i ett äldreboende, men programmet är inte intressant för en äldre person, eller det kanske är på ett språk de inte förstår. Med en iPad kan man strömma något de vill faktiskt titta på, till exempel en gammal favoritfilm, sa Annelie Möller.

Det andra stipendiet på 150 000 kronor gick till Anna Sundling och Anneli Tellmo för projektet Äldre+Teknik=Sant?

Projektet syftar till att ge äldre som har flyttat till särskilda boenden i Nässjö kommun möjligheten att hänga med i den tekniska utvecklingen för att leva ett mer aktivt, socialt och självständigt liv.

Anna Sundling förklarade:
– Det är viktigt att äldre människor vågar prova ny teknik och att det finns utbildad personal som kan hjälp till med detta.

Dagens sista utdelade stipendium gick till Lars Svensson och Sofi Fristedt som fick 50 000 kronor for projektet Den bästa motionen är den som blir av – möjligheter till fysisk aktivitet tillsammans med andra.

Projektet ska stimulera och möjliggöra fysisk aktivitet för äldre som bor i eget boende i Nässjo.

– Gruppaktiviteter bör ge glädje, säger Lars Svensson. Genom att involvera specialutbildade idrottsinstruktörer kan vi inspirera de äldre att motionera mer.

Fakta Aktiestinsens Stiftelse

Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare i Småland, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

Stiftelsen utlyser, som flest, åtta stipendier om sammanlagt, som högst, 500 000 kr till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

2018-01-25