En halv miljard till "Hur innovationer påverkar oss"

Helene Ahl, forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation är en av sex europeiska experter som valts ut för att skriva en forskningsutlysning om 50 miljoner euro inom det övergripande temat hur tekniska och andra innovationer påverkar oss och våra samhällen.

De europeiska nätverken HERA och NORFACE har satt samman en grupp av experter som ska skriva en utlysningstext för ett stort forskningsprogram inom samhällsvetenskap och humaniora. Gruppen ska påbörja arbetet under våren och planen är att det ska färdigställas under 2019. Den totala summan som senare ska fördelas är 50 miljoner euro.

Personerna som tillfrågats om uppdraget är:

  • Prof. dr. Helene Ahl, Jönköping University
  • Prof. dr. Dag Elgesem, University of Bergen
  • Prof. dr. Anu Realo, Tartu University (+ University of Warwick)
  • Dr. Marco Sgarbi, Universita di Venezia
  • Prof. dr. Helmuth Trischler, Deutsches Museum, München
  • Prof. dr. Jerca Vodušek Starič, University of Maribor/Institute of Contemporary History Ljubljana

Helene Ahl är forskare/ekonomie doktor och ansvarar för forskningsinriktningen Livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, där även ENCELL (Nationellt kompetensentrum för livlångt lärande) ingår.

Ytterligare information: helene.ahl@ju.se, 036-10 14 44.

2019-04-01