Jönköping University satsar under krisen

Jönköping University startar ett helt nytt basår till hösten för de som vill börja högre studier eller som vill ta chansen att vidareutbilda sig. Basåret är bland annat inriktat mot att skaffa behörighet i samhällskunskap och matematik. Särskilt fokus kommer även att ges fördjupande kunskaper i entreprenörskap, ekonomi och ledarskap.

Gul byggnad med flaggor bakom

Campus Gränna, där JUE har sina lokaler

Tekniskt basår är det många som känner till men Entreprenöriellt basår är ett nytt koncept. Programmet erbjuder samarbete med näringsliv, samhällsaktörer och bland annat Science Park vilket ger studenterna en gedigen kunskapsbas och praktisk erfarenhet som är värdefull både för vidare studier och i yrkeslivet. På Entreprenöriellt basår ges även chansen att starta eget.

– Vi ser att coronapandemin har skapat nya förutsättningar och till viss del nya spelregler i samhället, både på arbetsmarknaden och inom högskolevärlden. Men det finns många anledningar till att nu erbjuda ett Entreprenöriellt basår förutom detta då intresset för att lära sig mer om företagande och entreprenörskap länge har varit stort i samhället. Vi på Jönköping University vill därför vara med och stödja och samverka för att skapa möjligheter för individer att studera eller få värdefull kunskap för att starta eget, säger Johan Palsgård som är vd för Jönköping University Enterprise (JUE).

Jönköping University Enterprise är det bolag på Jönköping University som anordnar Entreprenöriellt basår, i samarbete med lärare på Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan och Högskolan för Lärande och Kommunikation. I och med det nya programmet breddar JUE sin programportfölj och riktar sig inte längre enbart till internationella studenter utan även till svenska studenter och yrkesverksamma.

– Nu i sommar startar vi också två sommarkurser just för yrkesverksamma som kanske har blivit permitterade eller förlorat arbetet under krisen eller för de som vill ta chansen att vidareutbilda sig. Kurserna finns tillgängliga som sommarkurser men de kan också erbjudas som uppdragskurser direkt till företag. Vi har goda möjligheter att skräddarsy utbildningar efter behov och intresse, säger Johan Palsgård.

Kurserna heter ”Anställningsbar – för ökad attraktivitet på arbetsmarknaden” och ”Studieförberedd – för att lyckas med akademiska studier”. Kurserna är framtagna som ett svar på de behov som finns bland företagen i regionen och arbetsmarknadens parter och där man nu står inför omställningar.

Jönköping University Enterprise erbjuder, utöver de nya programmen, Pathway Programmes för internationella studenter som behöver fördjupa sina kunskaper i språk, matematik och/eller naturkunskap för att bli behöriga till högre studier. Bolaget bildades 2015 och har sina aktiviteter främst på Campus Gränna.

Läs mer om Entreprenöriellt basår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om JUE:s uppdragsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Johan Palsgård, vd Jönköping University Enterprise
E-post johan.palsgard@ju.se 
Telefon 036-101367

 

Carl-Johan Odehammar, Operations Manager Jönköping University Enterprise
E-post carl-johan.odehammar@ju.se
Telefon 036-101724 

2020-06-03