Nystartat basår hjälper entreprenörer framåt

Hösten 2020 startades ett helt nytt basår vid Jönköping University med möjligheter för de som vill påbörja högre studier eller som vill ta chansen att vidareutbilda sig. Programmet fortsätter till hösten 2021 och ansökan är öppen nu.

en stor gul byggnad

Skolbyggnad i Gränna där JUE har sin verksamhet.

Tekniskt basår är det många som känner till men Entreprenöriellt basår är ett nytt koncept. Programmet är bland annat inriktat mot att skaffa behörighet i samhällskunskap och matematik. Särskilt fokus läggs på att ge fördjupande kunskaper i entreprenörskap, ekonomi och ledarskap.

– Studenterna erbjuds samarbete med näringsliv, samhällsaktörer och bland annat Science Park vilket ger en gedigen kunskapsbas och praktisk erfarenhet som är värdefull både för vidare studier och i yrkeslivet, och de får även värdefull kunskap för att starta eget, säger Josipa Morén, utbildningschef och operativ chef för Jönköping University Enterprise (JUE).

Jönköping University Enterprise är det bolag på Jönköping University som anordnar Entreprenöriellt basår, i samarbete med lärare på Jönköping International Business School, Tekniska högskolan och Högskolan för lärande och kommunikation. I och med det nya programmet breddar JUE sin programportfölj och riktar sig inte längre enbart till internationella studenter utan även till svenska studenter och yrkesverksamma.

en man som spelar hockey

Andreas R Marthinsen

Tillbaka till skolbänken

Andreas Røykås Marthinsen är student på Entreprenöriellt Basår. Han har spelat ishockey på professionell nivå sedan gymnasiet men nu, vid 24-årsålder, ville han tillbaka till skolbänken. Han valde att börja med att gå Entreprenöriellt Basår för att fräscha upp minnet och lära sig mer om ledarskap.

– Jag har länge varit intresserad av ledarskap, och efter basåret har jag blivit mer intresserad och nu känner jag att det skulle passa mig ännu bättre. Basåret har verkligen hjälpt mig komma framåt i tankarna, säger han.

Jönköping University Enterprise erbjuder, utöver det nya programmet, Pathway Programmes för internationella studenter som behöver fördjupa sina kunskaper i språk, matematik och/eller naturkunskap för att bli behöriga till högre studier. Bolaget bildades 2015 och har sina aktiviteter främst på Campus Gränna.

Läs mer om Entreprenöriellt basår

2021-04-07