sjuksköterska med patient

Hälsohögskolan vid JU är ett av sju lärosäten som UKÄ bedömer håller ”hög kvalitet” på Specialistsjuksköterskeexamen – Distriktssköterska.

Distriktssköterskeutbildning får högt omdöme av UKÄ

Utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska på Jönköpings University (JU) vid Hälsohögskolan håller ”hög kvalitet” efter bedömning av universitetskanslersämbetet (UKÄ). Vid bedömningen har UKÄ tittat på fyra olika områden där samtliga områden fick resultatet tillfredställande.

UKÄ är en statlig tillsynsmyndighet som arbetar med kvalitetsutvärdering av svenska högskoleutbildningar. Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller ”hög kvalitet”, står det att läsa i rapporten.

- Det är mycket glädjande och bra för Hälsohögskolan att Specialistsjuksköterskeexamen – Distriktssköterska tilldelas omdömet ”hög kvalitet”. Jag är dock inte förvånad eftersom det är fantastiska medarbetare på Avdelningen för omvårdnad som är involverade och arbetar med utbildningen, säger Marie Ernsth Bravell vd vid Hälsohögskolan.

Totalt är det 13 lärosäten som erbjuder specialistsjuksköterskeexamen – distriktssköterska och som har blivit granskade. Hälsohögskolan är ett av sju lärosäten som UKÄ bedömer håller ”hög kvalitet”.

Fyra bedömningsområden

Ett av bedömningsområdena i rapporten är vilka förutsättningar utbildningen har där utbildningen bland annat visar att antalet lärare och deras kompetens är tillräcklig på både kort och lång sikt samt att andelen forskarutbildade är hög, fyra av nio i lärarlaget.

Bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat visar att studenterna ges förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer.

Rapporten visar även att studenterna har möjlighet att utveckla utbildningens innehåll och genomförande under bedömningsområdet studentperspektiv. Hälsohögskolan har bland annat relevant samverkan visar det fjärde bedömningsområdet arbetsliv och samverkan.

2023-03-15