Hälsohögskolan vidareutbildar ukrainska ortopedingenjörer

Ortopedingenjör utbildar

Mohammad Sobuh, lektor och leg. ortopedingenjör, visar alternativa konstruktioner av armproteser. Bakom kameran sitter det ukrainska filmteamet Anna Borysova och Anna Vialova.

Behovet av proteser och andra ortopedtekniska hjälpmedel är just nu enormt i det krigsdrabbade Ukraina. Efter att Nerrolyn Ramstrand, professor i ortopedteknik på Hälsohögskolan vid Jönköping University, fick frågan att vidareutbilda ukrainska ortopedingenjörer tvekade hon inte. Kollegor på skolan slöt upp och på plats under veckan är just nu ett ukrainskt filmteam och spelar in de digitala föreläsningarna.

Det är den ukrainska välgörenhetsorganisationen Protez hub som ställde frågan och som nu är på plats med filmteamet på två personer. De digitala föreläsningarna som spelas in ska bli tillgängliga för ortopedingenjörer i Ukraina och ska bidra till att öka deras kompetens.

Efter att kriget bröt ut är det brist på ortopedingenjörer och många patienter är i stort behov av hjälp. Något som försvårar situationen är också att medicinsk personal inte kan vara vid fronten vilket leder till att de skadade inte kan få den hjälp de behöver tillräckligt snabbt utan ställs inför amputation.

- För oss var det en självklarhet att ställa upp med vår kompetens. Att kunna hjälpa så många patienter som möjligt att komma tillbaka till det dagliga livet, säger Nerrolyn.

Föreläsningarna tar upp ämnen som etik, rehabilitering, proteser för ben och armar samt ortos för barn och vuxna. Medverkande är Nerrolyn Ramstrand, Mohammad Sobuh, Rickard Bergman, Duarte Quaresma, Eva Edström och Michael Ceder på Avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan.

Ortopedingenjör

Ortopedingenjören gör det möjligt att med teknik öka människors livskvalitet vid funktionsvariationer som amputationer, förlamningar eller felställningar. Som ortopedingenjör arbetar du i nära samarbete med klienten för att ge så god funktion som möjligt till skillnad från ortopedtekniker som inte träffar klienter utan arbetar nära ortopedingenjören för att anpassa och tillverka hjälpmedlen.

 

Hälsohögskolan är det enda lärosätet i Sverige att ge utbildningen. Ortopedingenjörs­programmet är ackrediterat av International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) för Prosthetist/Orthotist-nivån. Sedan 2018 erbjuds programmet på engelska och tar emot studenter från hela världen. För närvarande studerar cirka 100 studenter från cirka 10 länder i Europa, Afrika och Asien på programmet.

2023-09-01