EU-minister Jessika Roswall besökte JU

Det pågår många aktiviteter på Jönköping University (JU) inför EU-valet. Torsdagen den 30 maj hölls en EU-debatt på JU, och på fredagen kom EU-minister Jessika Roswall på besök för att uppmuntra studenter att gå och rösta i det viktiga valet den 9 juni.

Jessika Roswall (M) är i grunden advokat och sitter som minister sedan 2022 med ansvar för EU-frågor och nordiska frågor. I samband med ett besök i Jönköping besökte hon JU för att träffa studenter med uppmaningen att gå och rösta i detta viktiga val.

– EU bygger i grunden på fred och frihet. Med EU får vi en plattform för samarbete med likasinnade länder som tror på demokrati, men också friheter, rättigheter och möjligheter för enskilda människor och inte minst studenter. Därför är det viktigt att vi går och röstar den 9 juni, säger Jessika Roswall.

Samtal med studenter om EU och valet

Ett antal studenter fick chansen att träffa ministern när hon besökte JU, och ställa frågor om EU i allmänhet och inför valet i synnerhet.

Hur påverkar EU-valet oss studenter?
– EU är en fantastisk möjlighet med sin fria rörlighet för studenter. Det är en förutsättning där till exempel studenter i Storbritannien inte längre har denna möjlighet. Vi måste satsa mer inom EU på forskning och utveckling för att bli konkurrenskraftiga. Vi har hamnat efter USA och Sydostasien. Här finns möjligheter för er studenter att forska efter studierna.

Hur arbetar ni för att internationella studenter ska kunna flytta runt i Europa?
– Jag har besökt många högskolor i Sverige som har ett bra utbyte. Ni på JU är ett exempel på det. Men vi borde bli bättre på att validera kurser inom EU så det blir lättare att flytta omkring.

Hur arbetar Sverige för att snuset ska få vara kvar inom EU?
– Vi fick ett undantag när vi gick med i EU för att få behålla vårt snus och det ska vi värna. Det diskuteras om det vita snuset, men jag tror att det viktiga är att vi får behålla vårt undantag och att hålla nere tobakskonsumtionen inom Europa.

Hur kan de övriga länderna bli lika bra som Norden i den gröna rörelsen*?
– EU:s ordförande Ursula von der Leyen har gjort en tydlig markering att EU-länderna måste öka sina ambitioner. Vi har en bra målbild för att kunna uppnå målen i Paris-avtalen. Även om det finns länder som ligger efter Norden så gör de stora ansträngningar att komma ifatt. Det finns rörelser i EU som motsätter sig den gröna rörelsen för att den skulle innebära att vi tappar konkurrenskraft. Jag tycker tvärtom. Vi ska leda den gröna rörelsen och där kommer vi att kunna bli vinstgivande.

Hur kan vi få den yngre målgruppen att engagera sig inom EU?
– Valrörelser är viktiga för att få i gång samtal om vår gemensamma framtid. Partierna och medierna behöver göra mer för de unga. Sedan har lärare en väldigt viktig roll i att engagera de unga. Vi har varit med i EU i trettio år, men fortfarande pratar vi om ”vi och dem”. Så gör man inte riktigt i södra Europa.

Vilka frågor är de viktigaste frågorna för Sverige att driva i framtiden?
– Ukrainakriget är nu, men också i framtiden, den viktigaste uppgiften för EU. Konkurrenskraften för EU är en annan viktig fråga tillsammans med den gröna omställningen. För svensk del är även kriminaliseringen av samhället en viktig fråga.

EU-samarbetet viktigt för JU

I samband med besöket fick också ministern chans att prata med de valarbetare som arbetar i den vallokal som finns på Högskolan för lärande och kommunikation vid JU, där cirka 750 personer har röstat under veckan.

Besöket avslutades med att ministern och studenterna träffade JU:s rektor Måns Svensson, som uppmuntrade studenterna att tillbringa en del av sin studietid utomlands.

– Eftersom JU är ett Europauniversitet är EU-samarbetet av stor vikt för oss. JU är ett internationellt lärosäte med 2000 internationella studenter och 120 nationaliteter. EU:s fria rörlighet är en stor fördel och vi kommer att lägga mer fokus på att söka internationella forskningsmedel. En utmaning för oss är att få studenterna att inse vikten av att göra en period av sina studier utomlands. Då har man chansen att lära sig mer om kulturer, språk och få vänner från andra länder, vilket inte bara gagnar den enskilda studenten, utan även samhället i stort, säger Måns Svensson.

– Det är viktigt att komma ut och träffa studenter inför valet, varav många är förstagångsväljare. Jag vill uppmuntra så många som möjligt att gå till rösturnorna den nionde juni, avslutar Jessika Rosvall sitt besök på JU.


* Den gröna rörelsen är en mångsidig vetenskaplig, social, naturvårds- och politisk rörelse som i stora drag tar upp miljöfrågornas angelägenheter . Den omfattar en rad politiska partier, organisationer och enskilda förespråkare som verkar på internationell, nationell och lokal nivå.

2024-06-04