Att omsätta Teori till Praktik
12 maj Jönköping

Välkommen till årets temadag med fokus på att utveckla starka och konkurrenskraftiga leverantörer i samverkan med industrin genom att skapa hållbara och långsiktiga lösningar.

Årets temadag tar ett steg ytterligare och vi fokuserar på hur teori kan omsättas till praktik, vad vi kan göra och hur andra har gjort.

Vi har inspirerats av förra årets utvärdering och årets temadag innehåller mer interaktivitet genom diskussioner inom ämnet samt visa på konkreta uppslag. Självklart kommer ni även få ta del av intressanta föredrag och fallstudier från branschen.

Tid och plats

12 maj 2016 kl 09.30-16.00

Tekniska Högskolan i Jönköping

Moderator: Joakim Brobäck, JTH och Robin Ljungar, TMF

Program

09.30 – 10.00 Registrering och fika

10.00 – 10.15 Mål och syfte med effektiv leverantörssamverkan.
Kurt Tingdal,vd för OFFECCT

10.15 – 10.55 Flytt av produktion tillbaka till hemma marknaden.
Per Hilletofth, Professor i logistik vid Tekniska Högskolan i Jönköping, kommer att tillsammans med möbelföretaget Scandinavian Business Seating tala om strategiska val och motiven till varför man flyttar hem produktion till hemmamarknaden och vinningen med nära samarbeten. SB Seating har i nära samarbete med lokala företag valt att flytta hem sin Ull produktion till Norge.

10.55 – 11.15 Ansvar i försörjningskedjan
Ansvar för hållbarhet och sociala frågor är tätt kopplade till styrning och design av försörjningskedjor men försörjningskedjorna påverkar också hur vi känner ansvar. David Eriksson, Forskare inom logistik JTH visar hur trä och möbelindustrin kan arbeta.

11.15 - 11.30 Möbelfakta som verktyg
Möbelfakta är märkningssystemet med krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Möbelproducenten måste säkerställa att möbeln och dess delar är tillverkade under kontrollerade former där miljökrav och socialt ansvarstagande följs upp hela vägen till där produktionen verkligen sker. Möbelfakta utgör därmed ett konkret verktyg för att aktivt säkra ansvaret i leverantörskedjan. Robin Ljungar, Miljö och Hållbarhetschef TMF

11.30 – 12.00 Utveckla försörjningskedjan för maximal kundnytta, Strategiska val för styrelse och ledning.
På vilket sätt kan man kundanpassa sitt sortiment tillsammans med sin leverantör för maximal vinning för båda parter. Vilka strategiska val behöver styrelse och ledning göra för produkten och produktionskedjan? Baserat på teori med praktiskt exempel från Sjöbergs Hyvelbänkar i Stockaryd talar Niclas Gemfeldt om utveckling av försörjningskedjan för maximal kundnytta.

Niclas Gemfeldt har en mycket lång och bred erfarenhet från möbelindustrin där han bland annat har jobbat med affärsutveckling inom supply chain på Ikea

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.45 Effektiv kommunikation i uppgiftshantering skapar en lärande organisation.
Genom att skapa bättre och effektivare möten och genom att samverka över funktionsgränserna kan uppgifter lösas samtidigt som det stimulerar en lärande organisation.

Med hjälp av visuella verktyg kan man underlätta och utveckla den interna kommunikationen. Annika Engström och Jenny Bäckstrand, Forskare på JTH varvar teorier och exempel med workshop för deltagarna att inspireras och utvecklas.

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.45 Effektiv kommunikation och uppgiftslämning skapar en stimulerande och lärande organisation
Workshop fortsättning...

15.45 – 16.00 Summering och reflektion

Anmälan

Kostnad: 400 kr inklusive fika och lunch

Sista anmälningsdag: 2 maj (bindande anmälan)

  1. Anmäl dig här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.