I Mexico finns samarbete i Mexico City. Totalt erbjuds 10-15 studenter på årsbasis möjligheten att studera och göra praktik och/eller examensarbete. 

Företagssamarbeten

Inom Campus Mexico samarbetar Tekniska högskolan med företag så som ABB, Autoliv och Volvo AB.

Universitetssamarbeten

Exempel på genomförda projekt