Den ökande globaliseringen har medfört att företag och organisationer har behov av anställda personer som utöver djup ämneskunskap, behärskar främmande språk i tal och skrift, kan hantera kulturella skillnader och ha kunskap om hur det är att arbeta utanför Sveriges gränser. Detta blir du utrustad med när du pluggar på Tekniska högskolan i Jönköping. Som student kan du genomföra minst en termin av ditt studieprogram vid ett av JTH:s internationella campus. 

Detta får du genom JTH-IC

  • Praktik (internship) eller examensarbete i ett regionalt eller globalt företag .
  • Ett stort internationellt kontaktnät.
  • Viktig erfarenhet och kunskap i din framtida yrkesroll.
  • En snabb start på din karriär.
  • Stärkt kulturell förståelse.
  • Ökade språkkunskaper.
  • Ämnesöverskridande samarbeten.
  • Nätverkande och mentorskap med ledare i regionen.

Så här fungerar det

Möjligheten riktar sig till studenter i årskurs två och/eller tre på ett av högskoleingenjörsprogrammen eller för studenter i årskurs två på masterprogrammen (en eller två terminer).

Alla studenter matchas ihop med företag utifrån behov och kompetens. De studenter som antas till ett JTH-IC får råd och stöd i många praktiska frågor.

Studentens termin eller terminer vid JTH-IC innebär som oftast en kombination av akademiska studier vid ett kvalificerat lärosäte och samverkan (genom praktik eller examensarbete) på ett företag i närområdet. 

Ansökan och kontakt

För mer information om internationella campus och hur du kan få den här möjligheten, se Att studera utomlands på studentwebben.

Kontakta JTH-IC på jth-ic@ju.se