Jönköping University satsar på internationalisering och medverkar i ett antal internationella samarbeten. Såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i utbyten av olika slag.

Jönköping University har en internationell profil och högskolan är en av landets främsta när det gäller internationellt utbyte. Internationella erfarenheter bidrar till den personliga utvecklingen, och till insikt och förståelse för andra kulturer och värderingar.

Internationalisering ska vara en väl integrerad och återkommande del i samtliga verksamheter. Detta sker bland annat genom att studenter och personal kommer i kontakt med andra kulturer och traditioner.

Goda möjligheter till utbyten

Vi samarbetar med drygt 350 partneruniversitet världen över vilket innebär att såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i utbyten inom dessa etablerade avtal. Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Vi deltar också i Erasmusprogrammet, som bland annat erbjuder möjlighet till utbyte och praktik i Europa för studenter, lärare och administratörer vid svenska universitet och högskolor.

Tack vare vår internationella profil kommer lärare och studenter från världen över till Jönköping Unviersity. Därför har vi en internationell miljö även på hemmaplan.

Jönköping University knyter ständigt nya internationella kontakter och medverkar i olika program, projekt, nätverk och konferenser.