Campus Carolinas finns samarbete i North and South Carolina, USA.  Totalt erbjuds cirka 15 studenter möjligheten att göra sitt examensarbete. 

Företagssamarbeten

Inom Campus Carolinas samarbetar Tekniska högskolan med företag så som Volvo Cars, Volvo Trucks, Husqvarna, Electrolux med flera.

Universitetssamarbeten

Exempel på genomförda projekt