Genom att Svenska Handelskammaren är en aktiv strategisk partner i respektive region, kan företag och studenter även se möjligheter till nya nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten.

 Vi samarbetar med:

Ett antal nätverksträffar arrangeras årligen. Vi bygger på så sätt tillsammans upp internationella kunskapsnoder, där vi kopplar ihop företag och studenter, som kan utveckla nya idéer, produkter och tjänster i samverkan.

De grundläggande kriterierna för att etablera ett JTH-IC är bland annat att det ska ligga i en tillväxtregion som är attraktiv för företag att vara verksamma i, samtidigt som det bör finnas ett svenskt företagsnätverk i regionen. Möjligheten till nya samarbeten inom utbildning och forskning med ett eller flera partneruniversitet på plats är också av betydande vikt.