I Brasilien finns samarbeten i städerna Sao Paulo, Curitiba och Florianapolis. Totalt erbjuds 15-20 studenter på årsbasis möjligheten att studera och göra praktik och/eller examensarbete. 

Företagssamarbeten

Vi har väl fungerande samarbeten med Handelskammaren i Sao Paulo, svenska företag som Scania, ABB och Semcon samt brasilianska företag som Intelbras.

Universitetssamarbeten

Här samarbetar vi med universiteten Universidade Federal do ABC(UFABC), University of Sao Paulo (USP) och Universidade Do Etado De Santa Catarina (UDESC). 

Exempel på genomförda projekt