Jönköping visar den digitala vägen till bättre vård

Vilket är det bästa sättet att låta så många som möjligt ta del av en pedagogisk satsning? Svar: att göra den digital och kostnadsfri. Den nya MOOC:en ”Improvement FUNdamentals” riktar sig till verksamma inom vård och omsorg och syftar till att lära ut grunderna i kvalitetsförbättring inom vården på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt.

En MOOC (Massive Open Online Course) är en digital kurs som studenter kan delta i var i världen de än befinner sig.

– Vi inser att folk inte alltid har tid eller möjlighet att delta i utbildning ansikte mot ansikte, och den här kursen ger dem möjlighet att lära sig mer flexibelt, säger Laura Hibbs, chef för Innovation, Knowledge and Intelligence på NHS, den statliga myndighet som organiserar hälso- och sjukvård i Storbritannien, och som är en av kursens avsändare.

”Improvement FUNdamentals” är ett samarbetsprojekt mellan Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan i Jönköping, Qulturum vid Region Jönköpings län och NHS i Storbritannien.

– Den här kursen är inte bara en fantastisk möjlighet för människor över hela världen att lära sig de senaste rönen om kvalitetsförbättring inom vård och omsorg, det är också en chans för deltagare att nätverka och diskutera med likasinnade, säger Marlene Ockander, föreståndare för Jönköping Academy.

Kursen är helt nätbaserad och består av videor, artiklar och övningar. I slutet av varje kursmodul hålls ett digitalt seminarium. Då närvarar deltagarna live från sina datorer och får möjlighet att tala med experter och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.

För att göra lärandet mer lekfullt är kursen uppbyggd som en skattjakt, eller en geocahcing. I den digitala världen betyder det att man följer länkar och ledtrådar för att hitta nästa del i kursen, och att den i sin tur leder dig till nästa. Kursdeltagaren kan också välja sin egen väg genom kursen.

– Den här kursen öppnar dörren för ett nytt sätt att lära, ett där studenten bestämmer både tid och ämne, säger Göran Henriks på Qulturum, Region Jönköping. Det är det nya sättet att gå i skolan.

”Improvemt FUNdamentals” är den första MOOC:en inom kvalitetsförbättringsområdet i hela världen, och den första från Högskolan i Jönköping.

Den kommer att bli en av de största Moocs:en hittills i världen, och den kommer att bidra till ökad kunskap om kvalitetsförbättring i vården till tusentals deltagare. Kursen är testad i pilotversion av en grupp ”critical friends”, alla mycket positiva.

2015-03-11