Kan äldre uppleva välbefinnande på äldreboende?

Vad är viktigt för att personer på ett äldreboende ska uppleva välbefinnande? Det svarar Ann-Marie Svensson på i licentiatavhandlingen Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre.

– Den äldre är mycket beroende av andra för att kunna uppleva välbefinnande. Det innebär att relationer och interaktioner i omvårdnaden har stor betydelse och det ställer i sin tur krav på ökade kunskaper hos vårdare, säger Ann-Marie Svensson.


Läs pressmeddelandet.

2014-10-27