FNs internationella äldredag

Den 1 oktober uppmärksammas FN:s internationella äldredag runtom i landet. På Hälsohögskolan i Jönköping erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar på temat det mångfacetterade åldrandet.

Program

14.00 - 15.30 Ålder – vad är det? Att åldras med välbefinnande.
15.30 - 16.00 Mingel – Utställning
16.00 - 17.30 Geriatrik – åldrandets sjukdomar. Vi gillar våra jobb – glädjen att arbeta med äldre.
17.30 - 18.30 Att synliggöra den äldres behov.

Välkommen till Kurt Johanssonaulan på Hälsohögskolan!

Arrangemanget är ett samarbete mellan:
Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping Geriatriska kliniken, Landstinget i Jönköpings län Regionförbundet Jönköpings län

För ytterligare information kontakta:
Susanne Johannesson, 036 - 10 13 14
Charlotte Jansson, 036 - 32 25 05

2014-09-29