UNESCO-möte på Högskolan i Jönköping

Den 10-13 juni träffas Unescos internationella råd för biosfärprogrammet på Högskolan i Jönköping.

Rådet, som sammanträder årligen, består av 34 medlemsländer som utses av Unescos generalkonferens. Årets möte blir det 26:e i ordningen och den första gången som mötet äger rum i ett biosfärområde – Östra Vätternbranterna. Mötet kommer att äga rum i EU-salarna på Högskolan för lärande och kommunikation.

Mer om mötet på Unescos webbplats.

I anslutning till mötet arrangerar föreningen "Biosfärområde Östra Vätterbranterna" en Biosfärvecka med en rad aktiviteter, som är öppna för allmänheten. Flera aktiviteter är förlagda till Högskolan för lärande och kommunikation och campusområdet.

Biosfärveckan 7-15 juni

2014-06-04