Internationella forskare om barn i behov av särskilt stöd

Ett 60-tal svenska forskare möts i Jönköping den 28 maj för att samverka och lyssna till de internationellt sett främsta forskarna inom området barn i behov av särskilt stöd.

Forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping och Institutet för handikappvetenskap (IHV) bjuder den 28 maj in till en heldag om barn i behov av särskilt stöd och delaktighet i hem, förskola och skola. Några av de främsta forskarna inom området från USA, Portugal, Sydafrika, Australien och Belgien, kommer för att föreläsa om barns delaktighet och vardagsfungerande.

Forskning som internationellt lagarbete

För att må bra och lära sig om livet behöver barn vara närvarande i engagerande situationer och vara aktiva när de befinner sig där. Det är detsamma i alla kulturer.

- Vår forskning om barn i behov av särskilt stöd är ett internationellt lagarbete, säger forskningsledare Mats Granlund , professor vid Högskolan i Jönköping och arrangör av dagen.

- Genom att utbyta erfarenheter och forskningsresultat mellan länder, kan vi lättare bygga upp en omfattande kunskap om delaktighet i vardagen för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomar.

Ökat intresse för delaktighet och engagemang

Forskning om barns delaktighet i vardagen har ökat markant de senaste åren. Forskarna är intresserade av hur man kan hjälpa barn, ungdomar och unga vuxna till ett bättre liv i vardagen. Man riktar därför ett allt större intresse mot hur man kan anpassa och förbättra deras livsmiljöer.

- Vi kommer på konferensen den 28 maj att prata om hur man skaffar sig information om delaktighet, hur det kan mätas, och hur det kan åtgärdas. Det betyder att vi också pratar mycket om människorna runt omkring barnen och ungdomarna, hur de agerar samt vilka förutsättningar som finns i den fysiska miljön, förklarar Mats Granlund.

Det handlar om barnens bästa.


För mer information, kontakta
Forskningsledare Mats Granlund tel. 070-513 54 07 Forskningskoordinator Cecilia Allegrind tel. 036-10 13 76

Mer information om konferensen

2014-05-21