JIBS får förnyad EPAS-ackreditering

EPAS ackrediteringsråd har beslutat att förnya ackrediteringen för JIBS två EPAS-program International Management och Strategic Entrepreneurship.

Kandidatprogrammet International Management har fått sin ackreditering förnyad under ytterligare tre år. Masterprogrammet Strategic Entrepreneurship fick sin ackreditering förnyad fem år. Det finns totalt cirka 13 000 handelshögskolor i världen och JIBS är en av 62 institutioner som har EPAS-ackrediterade program.

“Detta är ett stort erkännande av vår höga kvalitet. Vi blev särskilt lovordade för den balans mellan teoretiskt djup och praktisk relevans som programmet har. De som granskade oss gav även ett mycket fint omdöme av mötet med studenter och alumner på programmet, vilket gör mig väldigt stolt, säger Kajsa Haag, Programme Director för Strategic Entrepreneurship.

“Trots ackrediteringen så kommer vi inte tillåta oss själva att vara nöjda nu. Detta ger oss bara ny energi att fortsätta att förbättra programmet. Eftersom vi lägger ner samma arbete på våra övriga utbildningsprogram och har implementerat samma utvecklingsprocesser för dem har vi fått ett fint bevis på JIBS höga kvalitet,” fortsätter Kajsa.

EPAS är ett internationellt program för ackreditering som drivs av EFMD (European Foundation for Management Development). Processen innebär en djupgående granskning av programmen. Alla aspekter av verksamheten måste hålla hög kvalitet, och det ställs också krav på en hög grad av internationalisering. Ackrediteringen innebär en omfattande självutvärdering, som följs av ett besök av ett internationellt team.

EPAS-utvärderingen fäster särskild vikt vid om lärosätet har skapat en effektiv inlärningsmiljö som främjar utvecklingen av studenternas ledarskap och entreprenörskap, samt deras känsla av globalt ansvar. Det ser också till innovation i alla avseenden, inklusive programmens och pedagogikens utformning.

“Att bli ackrediterade är resultatet av ett starkt teamarbete. På JIBS har vi en extremt dedikerad fakultet som inte skyr att göra innovativa ändringar i läroplanen och som har ett starkt internationellt perspektiv. Det är en av orsakerna till vår framgång med att utveckla och leverera utbildningsprogram med hög kvalitet,” säger Anna Blombäck, utbildningschef.

2014-10-10