Hög kvalitet för nationalekonomi

Universitetskanslersämbetet ger masterexamen i nationalekonomi som ges vid Internationella Handelshögskolan omdömet hög kvalitet i uppföljningen av förra årets kvalitetsutvärderingar.

Nu kommer de första besluten från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om högskoleutbildningar som under förra årets utvärderingar fick omdömet bristande kvalitet. Det rör sig om 57 utbildningar vid 17 av landets universitet och högskolor.

UKÄ bedömer att utbildningen i nationalekonomi som ges vid Internationella Handelshögskolan och leder till en masterexamen nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Det finns alltså inte längre skäl att ifrågasätta examenstillståndet.

– Jag är stolt över vår forskning och utbildning i nationalekonomi. De brister som påpekades tidigare gällde bland annat uppsatser från ett masterprogram som vi själva lade ner redan 2010. Vi är glada för dagens positiva resultat från UKÄ och kan nu fortsätta fokusera framåt, säger Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping.

Se uppföljda utbildningar och beslut på UKÄ:s webbplats.

För mer information kontakta:
Lars Pettersson, forskare nationalekonomi, Associate Dean of Faculty, Internationella Handelshögskolan
Tfn: 070-576 77 07

2013-10-09