Högskoleverket utvärderar affärsjuridik

I Högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering påpekas brister för affärsjuridik på kandidatnivå vid Högskolan i Jönköping.

Högskoleverket (HSV) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten på kandidatexamen i affärsjuridik. Högskolan i Jönköping erbjuder utbildningar i affärsjuridik vid Internationella Handelshögskolan som kan leda till en kandidat- eller masterexamen. Enligt HSV:s bedömning finns brister inom tre av fem utvärderade mål inom kandidatexamen.

HSV:s påpekande påverkar inte redan antagna studenter i pågående utbildningar.

Högskolan har nu ett år på sig att rätta till bristerna och därefter kan Högskoleverket dra tillbaka sitt ifrågasättande.

— Vi ska omgående analysera resultatet av HSV:s utvärdering. Högskolan kommer att tillsätta en arbetsgrupp och arbeta fram en plan för att på bästa sätt vidta de åtgärder som behövs, säger Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping.

Läs Högskolan i Jönköpings pressmeddelande i sin helhet.

Internationella Handelshögskolan kommer sätta samman en arbetsgrupp som ska ta fram en arbetsplan utifrån HSV:s utvärdering.

Mer information: Beslutsunderlaget från HSV

2012-09-05