Två ackrediteringar till Internationella Handelshögskolan

Den internationella organisationen EFMD har godkänt två utbildningar på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) för så kallad EPAS-ackreditering.

Kandidatprogrammet International Management har fått sin ackreditering förnyad, och masterprogrammet Strategic Entrepreneurship har nu beviljats den för första gången.

– EPAS-ackrediteringen visar att vi uppfyller både nationella och internationella kvalitetskrav. Studenter som väljer ett EPAS-ackrediterat program kan vara säkra på att de får en utbildning med hög internationell standard, säger Björn Kjellander, ansvarig för JIBS ackrediterings- och kvalitetsprocesser.

EPAS är ett internationellt program för ackreditering som drivs av EFMD (European Foundation for Management Development). Processen innebär en djupgående granskning av programmen. Alla aspekter av verksamheten måste hålla hög kvalitet, och det ställs också krav på en hög grad av internationalisering. Ackrediteringen innebär en omfattande självutvärdering, som följs av ett besök av ett internationellt team.

EPAS-utvärderingen fäster särskild vikt vid om lärosätet har skapat en effektiv inlärningsmiljö som främjar utvecklingen av studenternas ledarskap och entreprenörskap, samt deras känsla av globalt ansvar. Det ser också till innovation i alla avseenden, inklusive programmens och pedagogikens utformning.

– Vi lyfter fram utbildningar med framgångsrik internationalisering och har mycket höga krav när det gäller akademisk stringens, relevans för näringslivet och kvalitetssäkring. Vi vill plocka ut de bästa internationella akademiska managementprogrammen i världen, säger professor Eric Cornuel, generaldirektör och koncernchef i EFMD, till organisationens nyhetsbrev.

Tidigare i år accepterades JIBS ansökan till AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) för att starta igång processen att bli ackrediterade även där. AACSB-ackrediteringen kommer att ta minst fyra år att färdigställa.

Kontaktperson: Björn Kjellander, Accreditation and Quality Manager

2011-10-05