Clas Wahlbin in memoriam

Clas Wahlbin, rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping åren 1994-2004 och mångårig medarbetare på Internationella Handelshögskolan, har avlidit.

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdag 10 augusti, kl. 13.00 i Gränna kyrka.

Clas, som var professor i industriell marknadsföring, hade sina rötter i Östergötland men rekryterades närmast från Högskolan i Dalarna för att bygga upp och därtill göra känd den nya stiftelsehögskolan som tillkom 1994.

Han var mycket kvalitetsmedveten och införde och drev konsekvent fyra linjer för högskolans utveckling, eller bärande idéer som han kallade dem. Dessa var samverkan med det omgivande samhället, internationalisering, fokusering av verksamheten på ett antal utvalda områden samt fackhögskolor som i samverkan och med stöd av Högskoleservice skulle bygga upp en akademisk miljö i Jönköping. Greppet med de bärande idéerna som var mycket ovanligt vid  högskolor och universitet på den tiden har senare, om än benämnda med andra ord, fått efterföljd i det svenska högskoleväsendet.

Han var mycket engagerad i uppförandet av byggnaderna på det nya högskoleområdet och deltog aktivt i såväl den innehållsmässiga som arkitektoniska utformningen av de nya lokalerna. Under Clas tid som rektor fördubblades i stort sett studentantalet vid Högskolan i Jönköping och forskningens volym flerfaldigades.

Kanske Högskoleverkets första utvärdering av Högskolan i Jönköping är det främsta betyget på Clas gärning.  "Vi har blivit imponerade av den medvetenhet och konsekvens med vilken verksamhets- och organisationsförändringarna genomförts. Den svenska högskolevärlden har, enligt vår mening, åtskilligt att lära av stiftelsehögskolan i Jönköping."

Clas var inte bara framgångsrik i sitt ledarskap som rektor. Han var synnerligen uppskattad som människa av personal, studenter och personer utanför högskolan som han kom i kontakt med. Det berodde nog på att han hade förmåga att se alla människor och hade uppfattningen att alla hade något intressant att förmedla om man bara gav sig tid att lyssna. Han lyfte dem han kom i kontakt med. Han kunde finna ett samtal med en lokalvårdare om nya städmetoder vara lika intressant som att diskutera forskningsresultat med en professor.

Ibland missade Clas bussen hem till Örserum. Då passade han på att besöka studenternas kårhus. Där kunde han sedan tillbringa kvällen med att studera ritningar till ombyggnad av kårhus, vara inbegripen i samtal med studenterna om vikten av att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt eller i försök att väcka deras intresse för att starta företag i det Science Park som han var en tillskyndare av.

Clas förstod hur viktigt det var för högskolans utveckling att få stöd från olika regionala aktörer. Han förstod också att förutsättningen för att få ett stöd var att regionen uppfattade att högskolan bidrog till den regionala utvecklingen. Denna insikt präglade hans umgänge med politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare som i honom såg en garant för högskolans medverkan i det regionala utvecklingsarbetet. Ofta fann han i debatten anledning att framhålla för kollegor vid landets lärosäten att det inte finns någon motsättning mellan högskolans regionala, nationella och internationella roller.

Efter sin rektorstid knöts Clas som professor till Internationella Handelshögskolan. Den sista tiden där handledde han studenter, ett uppdrag som han själv fann mycket stimulerande.

Clas Wahlbin ska kommas ihåg som den person som satte Jönköping på den akademiska kartan. Han ska också kommas ihåg som en varm personlighet som generöst delade med sig av sitt kunnande till inte bara högskolans personal och studenter utan till envar han kom i kontakt med.

Lars Isaksson, Stiftelsestyrelsens ordförande
Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping
Lars-Erik Engstrand, kanslichef

2011-08-09