Utlandsstudier bra för karriären

Studier och praktik utomlands ger nyttiga erfarenheter som har betydelse när du söker arbete. Det visar Internationella programkontorets studie "Arbetsgivares syn på utlandserfarenhet".

Men det är skillnader mellan hur stora och små arbetsgivare ser på saken. Stora företag och myndigheter har en mer positiv attityd till utlandserfarenhet än mindre företag.

Enligt undersökningen är en svensk examen med delar av utbildning genomförd utomlands allra mest attraktiv bland arbetsgivarna. Undersökningen visar också att arbetsgivarna värdesätter utlandserfarenhet i form av praktik allra mest.

Flera av de egenskaper som arbetsgivarna söker vid nyanställning, till exempel god kommunikativ förmåga, social kompetens och anpassningsbarhet, är egenskaper som de tror att studenter utvecklar under utomlandsstudier.

Studien presenterades i juni 2010 och har tagits fram av Internationella programkontoret i samarbete med Svenskt Näringsliv.  Den bygger på enkätsvar från cirka 1 000 arbetsgivare från den privata och offentliga sektorn.

Internationella programkontoret är en statlig myndighet med syfte att stärka kvaliteten i svensk utbildning genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt samarbete.

Källa: www.studera.nu

2010-09-20