Samarbete på masternivå med Moscow State University

Internationella Handelshögskolan har skrivit kontrakt med ekonomiska fakulteten vid Moscow State University (MSU) om ett nytt gemensamt masterprogram.

Internationella Handelshögskolans VD Professor Niclas Adler och Prof. Dr. Vasily Kolesov, Dean för ekonomiska fakulteten vid Moscow State University. Foto: Veronica Gustafsson

Programmet kommer att heta Master of Science in International Business Development och ge en dubbelexamen. De utexaminerade kommer att vara mycket intressanta för arbetsmarknaden, men också väl förberedda att starta egna företag. Programmet kommer att dra nytta av kombinationen av de gamla akademiska traditionerna från Rysslands ledande universitet och entreprenörsandan på Internationella Handelshögskolan.

Undervisningen kommer att ges av lärare både från Internationella Handelshögskolan och MSU. Utbildningens första år sker i Moskva, med besökande föreläsare från handelshögskolan, och det andra året reser studenterna till Jönköping. Programmets syfte är att ge både vetenskaplig och praktisk kunskap, och det kommer att innehålla kurser i bland annat interkulturell kommunikation och ledarskap samt ledning och utveckling av ny affärsverksamhet, men också omfattande kurser i marknadsföring och ekonomi.

Ett av de primära målen för programmet är att öka studenternas anställningsbarhet. Särskilda insatser kommer att göras för att bekanta studenterna med villkor och praxis för större såväl som små och medelstora företag, och programmet kommer att ha ett nära samarbete med näringslivet i både Sverige och Ryssland. Företrädare för näringslivet kommer att bjudas in som gästföreläsare och tillhandahålla fallstudier med mera för studenterna. Ett annat viktigt mål är att öka studenternas motivation för att starta nya företag.

Förhoppningsvis kommer projektet också att bidra till att överbrygga klyftan mellan svenska och ryska företag, till exempel genom att underlätta samarbete och tillhandahålla mötesplatser.

2010-03-12