Missat att anmäla dig?

Trots ett stort antal sökande till höstens utbildningar kan det fortfarande finnas platser kvar på vissa utbildningar.

Anmälningar som kommer in efter sista ansökningsdatum (16 april) behandlas i den turordning som ansökningarna kommer in. Ju snabbare du anmäler dig, desto större är alltså chansen att du kommer in på den utbildning du vill läsa.

Program öppna för sen anmälan

Kurser öppna för sen anmälan

2014-05-08