3,1 miljoner till forskning inom produktutveckling

Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner kronor för projektet "Finita elementmetoder på ytor: ytdiffusion, ytspänning och elastiska skal". Läs pressmeddelandet.

3,1 miljoner till forskning inom produktutveckling

2012-01-11