Christopher Polhem - Den svenska mekanikens fader

Den 8 november kl 18 föreläser Michael Lindgren om Polhems liv och uppfinningar.

Christopher Polhem skulle i år ha fyllt 350 år. Detta synliggörs på olika sätt runt om i Sverige inom projektet Polhem 350 .

Vem var Christopher Polhem?

Den lille fattige föräldralöse pojken som föddes på Gotland för 350 år sedan och blev känd som den svenska "mekanikens fader". Han tillverkade mängder av maskiner och produkter — och ett listigt pedagogiskt system: Polhems mekaniska alfabet.

Michael Lindgren, civ.ing./fil.dr, har lång erfarenhet av undervisning, teknikdidaktik och forskning i teknik- och innovationshistoria. Genom ett tvärvetenskapligt synsätt i globala perspektiv förmedlas kunskap om teknikens praktik och teori.

Tid och plats

Tisdagen den 8 november kl. 18.00 - 20.30
Tekniska Högskolan, sal E1423
Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen anmälan.

Föreläsningen inleds av landshövding Minoo Akhtarzand

Varmt välkomna!

2011-11-02