Högskolan i Jönköping får doktorsexamensrätt inom teknik


Högskolan har i dag, 30 juni, fått besked från HSV att ansökan att utfärda examen på forskarnivå inom det tekniska området har beviljats. Läs pressmeddelande

2010-06-30