Internationalisering

Jönköping University har en genomgående internationell profil. Här erbjuds studenter, lärare och forskare en spännande internationell miljö både utomlands och på hemmaplan.

Jönköping University har en långsiktig ambition att bli ett internationellt universitet. Målsättningen med ett internationellt universitet i Jönköping har flera dimensioner:

Strategiskt – för lärosätet

  • Möter omvärldens krav på internationell konkurrenskraft
  • Intäkter från betalande studenter
  • Breddar rekryteringsbasen av forskare och studenter
  • En attraktiv campusmiljö med människor från hela världen

Nytta – för våra studenter, medarbetare och partners

  • Studenterna förbereds för internationell yrkesverksamhet
  • Professionsmotiverad interkulturell kompetens (i Sverige och utomlands)
  • Tillgång till internationella nätverk för forskning

Värdegrund – för mänskligheten

  • Skapa förutsättningar för samarbete och förståelse mellan nationer och grupper
  • Skapa globala medborgare
  • Bidra till att lösa globala utmaningar och problem

Några exempel på internationalisering

Jönköping University erbjuder utbildning på engelska på samtliga nivåer från förutbildning till forskarutbildning.

Under ett år studerar cirka 2 400 internationella studenter från ett 70-tal länder vid lärosätet. I denna siffra ingår utbytesstudenter som stannar en eller två terminer och internationella studenter som läser ett flerårigt utbildningsprogram eller förberedande utbildning.

Jönköping University är en av de främsta i Sverige när det gäller internationellt studentutbyte och lärosätet har cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Som första lärosäte i Sverige erbjuder Jönköping University förberedande utbildning i egen regi för internationella studenter. Pathway Programmes, som utbildningen kallas, syftar till att erbjuda avgiftsfinansierad förberedande utbildning inom engelska eller andra behörighetsgivande kurser samt färdighetsträning inför akademiska studier på grundnivå eller avancerad nivå.

2016 lanserade STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, ett index som verktyg för att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Jönköping University tilldelades 4 av 5 stjärnor. Indexet beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning, utbildning samt personal och ledning.

Jönköping University har de senaste åren legat i toppen när det gäller antal tilldelade stipendier till studenter inom programmet Minor Field Studies, MFS, via Universitets- och högskolerådet.

I en unik överenskommelse samarbetar Jönköping University genom Jönköping International Business School med fyra ledande universitet i Östafrika. Samarbetet sker med stöd från Sida och gäller forskarutbildning i ekonomi, forskning i ekonomi, spridning av forskningsresultat och utveckling av den privata sektorn. Målet är att bidra till utvecklingen i Östafrika.

Jönköping University är en så kallad KK-miljö, genom ett 10-årigt avtal med KK-stiftelsen. I och med detta kommer lärosätet kunna bygga en stark och internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med inriktning på kunskapsintensiv produktframtagning.

Jönköping University stödjer Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.

Genom att vara anslutna till SAR och visa Jönköping University sitt stöd för de lärosäten i världen där den vardagliga tryggheten inte existerar. Med medlemskapet uttrycker Jönköping University ännu tydligare sitt engagemang och ansvar för att bevara den akademiska friheten att tänka fritt både lokalt och globalt.

Läs mer om Scholars at Risk

Sidan uppdaterad 2020-03-04

Om oss
Sidan uppdaterad 2010-08-16
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka