Kvinnomakt - ägarmakt

Ekonomie doktor Cecilia Bjursell och professor Leif Melin har skrivit en debattartikel i SvD, publicerad 17 mars, angående vad som hindrar att kvinnor blir företagare.

Medan andelen kvinnor i styrelser och kvinnliga chefer i bolag, framför allt i storstadsområdena, har ökat något, är antalet kvinnliga företagare fortfarande häpnadsväckande lågt. Inställningen till kvinnligt företagande är behäftad med en traditionell syn på vem i en syskonskara (i familjeföretag) som är mest lämpad att ta över vid ett generationsskifte.

Läs artikeln i SvD.

2009-03-17