Ny doktor i företagsekonomi

Aldo van Weezel försvarade framgångsrikt sin avhandling om tidningsindustrin den 7 april.

Avhandlingens titel är Entrepreneurial Strategy-Making Mode and Performance: A Study of the Newspaper Industry . Opponent var Professor Saara Taalas, Turku School of Economics.

Tidningsindustrin står inför stora förändringar främst på grund av ökad konkurrens, förändringar i konsumenternas beteende och tekniska framsteg. I avhandlingen undersöks det komplicerade förhållandet mellan en entreprenörsintriktad strategi och företagets resultat. Avhandlingen undersöker de dämpande effekterna av den organisatoriska strukturen och miljöfaktorer inom dagstidningsbranschen.

Aldo van Weezel tog en industriell ingenjörsexamen vid Pontifical Catholic University of Chile i Santiago. Han tog en magisterexamen i både teknik vid Pontifical Catholic University of Chile och i media management vid universitetet i Navarra i Spanien. Hans forskningsintresse omfattar företagsstrategi och innovation som en konkurrensfördel i internationella medier.

2009-04-08