Två avhandlingar i företagsekonomi

Den 6 maj 2009 disputerar Karin Hellerstedt på avhandlingen The Composition of New Venture Teams: Its Dynamics and Consequences. Den 27 maj (prel) disputerar Erik Hunter på avhandlingen Celebrity Entrepreneurship: The consequences of Engagement and Implications for Ventures.

Spikningsceremonierna äger rum 15 april respektive 6 maj (prel).

Karin Hellerstedts disputation går av stapeln i B 1014, Sparbanksaulan, kl 13.15 den 6 maj. Fakultetsopponent kommer att vara Dean A Shepherd, Professor of Entrepreneurship at the Kelley School of Business, Indiana University, USA.

Fakultetsopponent vid Erik Hunters disputation är inte officiell ännu och nämnda datum är preliminärt. Så snart vi har definitivt besked publiceras detta på denna sida.

Den intresserade allmänheten hälsas som alltid varmt välkommen till dessa offentliga avhandlingsceremonier.

2009-04-14