Rapport från World Economic Forum

Två forskare från Internationella Handelshögskolan citerade i ny rapport från World Economic Forum: Educating the Next Wave of Entrepreneurs

Rapporten handlar om behovet av en ny generation utbildade entreprenörer som ska finna vägen ur den nuvarande världsomfattande krisen till den framtida globala tillväxten.

Läs pressmeddelandet från World Economic Forums hemsida.

Rapporten i sin helhet finns nedladdningsbar på ovanstående pressida.

Citerade professorer från Internationella Handelshögskolan är Bengt Johannisson och Johan Wiklund.

Högskolan i Jönköping lyfts fram som ett gott exempel i kapitlet som handlar om högre utbildning inom entreprenörskapsområdet.

2009-04-27