Hedervärd utmärkelse

Professorerna Per Davidsson och Benson Honig kommer att få motta ett pris kallat 2009 Greif Research Impact Award för entreprenörskapsartikel.

Artikeln publicerades i the Journal of Business Venturing 2003 och hade titeln "The role of social and human capital among nascent entrepreneurs".

Utmärkelsen tilldelas artiklar som publicerades för sex år sedan i någon av de främsta management- och entreprenörskapstidskrifterna och som därefter har erhållit de högsta citeringssiffrorna enligt Social Science Citations Index de kommande fem åren. Att vara ofta citerad är ett av de viktigaste måtten på framgångsrik och betydelsefull forskning.

Priset, 5 000 USD, kommer att delas ut vid det årliga mötet i Chicago för Academy of Management, den mest prestigefyllda organisationen för ledarskapsforskning, även inkluderande entreprenörskap.

Pristagarna inbjuds också att föreläsa vid nästa års Greif Research Impact Award Dinner i anknytning till AOMs vårmöte.

2009-05-07