Internationella Handelshögskolan först i länet med ny yrkeshögskoleutbildning

Under hösten 2009 startar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i logistik på Internationella Handelshögskolan.

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Logistiker inom distribution, lager och transport och kan läsas på distans.

Den nya svenska yrkeshögskolan, som ska samla all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan i ett ramverk, startar officiellt den 1 juli 2009. Fler än 400 utbildningsanordnare i hela landet har ansökt om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning inom en mängd olika områden.

Internationella Handelshögskolan är den första och enda utbildningsanordnare i länet med rätt att få starta yrkeshögskoleutbildning. 89 av 404 ansökningar har prioriterats i den första omgången, vilket motsvarar 2400 studieplatser.

De viktigaste kriterierna för att få starta en YH-utbildning är arbetsmarknadsrelevans, arbetslivsanknytning, graden av medverkan från arbetslivet, utbildningsanordnarens organisationsförmåga och att utbildningen ligger på en tydlig eftergymnasial nivå.

- Konceptet att i nära samråd med arbetslivet satsa på eftergymnasiala utbildningar som ger både en teoretisk och praktisk grund och som dessutom för de allra flesta leder till jobb i attraktiva yrken är mycket framgångsrikt, säger Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolans tillträdande generaldirektör.

2009-06-10