Formellt beslut taget om rätten till civilekonomexamen

Den 25 juni fattade regeringen det formella beslutet att ge Internationella Handelshögskolan rätt att examinera civilekonomer.

"Vi har känt till HSVs rekommendation länge så det kommer inte som en överraskning, men det är ett viktigt beslut både för våra studenter och för oss lärare i den fortsatta utvecklingen av vårt program i nära samarbete med både studenter och arbetsmarknad.

Vi bedriver den mest internationella civilekonomutbildningen och möter därför ett stort behov på den svenska utbildningsmarknaden" , kommenterade Gunnar Wramsby, programledare för civilekonomprogrammet, beslutet.

Tobias Krantz, Högskole- och forskningsminister sa i en intervju i Jönköpings-Posten: "Det var ju väldigt roligt att få vara med och besluta om detta på mitt allra första regeringssammanträde."

2009-06-26