Om bilden av entreprenören är en man — vad innebär det för kvinnors företagande?

Högskolan i Jönköping stod förra veckan värd för en lyckad internationell forskarkonferens om kvinnors företagande och entreprenörskap.

Konferensen kretsade kring två huvudteman: entreprenörskap i offentlig sektor och döttrars/kvinnors roll i familjeföretag. Till konferensen hade två internationellt erkända forskarprofiler inbjudits som huvudtalare: professor Susan Marlow, DeMontfort University, UK och professor Teresa Nelson, Simmons School of Management, Boston, USA.

Professor Susan Marlow talade om myten om den underpresterande kvinnan, där jämförelser ofta görs enbart mellan män och kvinnor utan att ta hänsyn till bransch, företagsstorlek, satsat kapital, mm. Prof. Marlow visade hur kvinnors företagande ger högre avkastning om man relaterar till satsat kapital.

Professor Teresa Nelson driver ett stort forskningsprojekt om döttrar i familjeföretag och delgav sina resultat där hon visade hur den unga generationen i familjeföretag idag väljer att agera annorlunda genom att på ett systematiskt sätt bygga upp sin karriär, i och utanför familjeföretaget. Ett exempel var hur dottern i en stor amerikansk livsmedelskedja praktiserat på ett av dotterbolagen i Kina för att lära sig om verksamheten. Professor Nelson menar att the Millenials, generationen född på 80- och 90-talet, kommer att skriva om reglerna för företagande genom sina unika erfarenheter från en uppväxt i en verkligt global värld.

Bland många internationellt inresta gäster fanns även en svensk nestor på området, Elisabeth Sundin. Hon beskrev hur diskursen om kvinnors företagande ofta handlar om att om bara kvinnor bara försökte mer, lånade mer pengar eller betedde sig annorlunda, så skulle deras företagande bli accepterat. Undertexten i samhällets diskurs var enligt Sundin att om bara kvinnor (och invandrare) vore mer som svenska män så skulle det inte vara några problem. De resultat som presenterades på konferens syftade till att stärka forskningen om kvinnors företagande genom internationella samarbeten. Målet är att  öka både den akademiska kunskapen och den praktiska tillämpningen för att skapa bättre villkor för företag och företagare.

Initiativtagare till konferensen Women´s Entrepreneurship: Family, Business Ownership and Gender as Institutional Constraints var Helene Ahl, Encell, tillsammans med Cecilia Bjursell och Leif Melin, CeFEO, som driver två stora forskningsprojekt som en del i regeringens satsning på kvinnors företagande.

Encell — National Centre for Lifelong Learning www.encell.se
CeFEO — Centre for Family Enterprise and Ownership www.cefeo.se

2009-06-26