PBM-projekt fick genomslagskraft på Handelsbanken

Robert Radway och Andreas Helmersson har utfört ett så kallat PBM-projekt åt Handelsbanken, som väckt stort intresse.

Robert Radway och Andreas Helmersson går sista året på Internationella Handelshögskolan där de för tillfället skriver sin C-uppsats. Robert och Andreas började studera på Internationella Handelshögskolan 2006 och fick under sin fjärde termin chansen att utföra ett så kallat PBM- projekt tillsammans, trots att de faktiskt går olika program.

PBM står för Project Based Module. Det innebär att ett företag anlitar Internationella Handelshögskolan för ett konsultuppdrag som utförs av studenter, vilka i sin tur får högskolepoäng för detta. Genom PBM får studenter göra ett avsteg från sina vanliga kurser och istället arbeta i ett verkligt företagsuppdrag tillsammans med en handledare från skolan. Det här är ett sätt att uppfylla Internationella Handelshögskolans ambition att all utbildning ska ha nära kopplingar till studenternas kommande yrkesliv.Efter årsskiftet kommer PBM att byta namn till BAP - Business Accelerator Project (Affärsutvecklingsprojekt).

Handelsbanken är ett av de företag som har anlitat Internationella Handelshögskolan för ett projekt, och Robert och Andreas valdes ut i hård konkurrens. Projektet har gått ut på att undersöka "framtidens bank" för små och medelstora företag (1-250 anställda). De undersökte bland annat framtida tjänster, betalningsmetoder och kommunikationskanaler. För att få fram detta genomförde de en konkurrentanalys och en marknadsundersökning. I marknadsundersökningen intervjuades 22 ekonomichefer/verkställande direktörer i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Gnosjöområdet. Detta för att hitta områden där företagen vill se förbättringar hos sin bank. Efter intervjuerna gjordes en enkätundersökning där 543 företag deltog.

— Att så många personer deltog tror jag är en stor del i den framgång studien har fått. Vi kontaktade 2 000 företag per telefon för att få dem att medverka. Det resulterade i att vi skickade enkäten till 862 företag och uppnådde en svarsfrekvens på 68 %, vilket är jättebra om man jämför med andra studier, säger Rober Radway.

Med denna information kunde Robert och Andreas komma med förslag på en rad utvecklingsprojekt som genererat ett stort intresse inom banken. Till exempel har deras rapport lästs av Handelsbankens ledning, inklusive VD Pär Boman, och banken genomför nu förändringar i linje med deras studie. Genom att kombinera enkäten, intervjuerna och konkurrentanalysen i en övergripande analys kunde de ge starka indikationer på hur framtidens bank bör/ kan se ut utifrån de krav som företagen i undersökningsgruppen ställer.

— Studien är både bred och djup, det är många företag som deltagit men den går också in på specifika situationer. Det tror vi ligger bakom att den har fått så stort genomslag hos Handelsbanken och att de börjat göra förändringar utefter vår studie, säger Robert Radway. Robert och Andreas har nu påbörjat en ny studie för Handelsbanken vid sidan av sina studier och anser att det var en jättebra chans att som student delta i ett PBM.

— Jag rekommenderar verkligen andra studenter att skaffa praktisk erfarenhet under utbildningen. PBM är en suverän chans att som student få komma ut och se hur det som man lärt sig kan appliceras på verkligheten, säger Andreas Helmersson.

— Dessutom fick vi jättebra kontakt med vår handledare, Peter Dahlin, som är otroligt duktig. Man lär sig mycket mer av en lärare om man sitter på hans kontor varje dag än om man ser honom i en föreläsningssal en gång i veckan, säger Robert Radway.

2009-11-18