Spikning av doktorsavhandling

Den 20 november spikade Phat Nguyen Tan upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans vägg.

Avhandlingens titel är Transfer Pricing: The Vietnamese system in the light of the OECD Guidelines and the systems in certain major countries.
Phat försvarar sin avhandling den 11 december.

2009-11-20