Forskning om kvinnors företagande

Vinnova anordnade en lyckad workshop på Internationella Handelshögskolan från 25 till 26 november.

Det svenska statliga verket för innovationssystem, Vinnova , har inlett tio forskningsprogram för forskning om kvinnors företagande och avsikten är att stärka och bredda forskningen om kvinnors entreprenörskap. Målet är att skapa ny forskningsbaserad kunskap som kan användas för att förbättra möjligheterna för kvinnor att starta, driva och utveckla företag.

Mer information om forskningsprogrammen finns här.

Den 25 till 26 november besökte deltagare från forskningsprogrammen Jönköping och deltog i en workshop som hade till syfte att skapa synergieffekter mellan programmen beträffande innehåll, nätverk samt att skapa en arena för utbyte av information. Middag hölls på Tändsticksmuseet i Jönköping där Ivar Kreuger gjorde ett framträdande att berätta sin historia.

Konferensen arrangerades av Pär Larsson, Vinnova, Eva Grune, Svensk Fastighetsförmedling, Helene Ahl, Encell (Nationellt Kompetenscentrum för Livslångt Lärande), Cecilia Bjursell, CeFEO och Leif Melin, CeFEO.

2009-11-30