Internationella Handelshögskolans sextionde doktorsavhandling

Jean-Charles Languilaire försvarade framgångsrikt sin avhandling om arbete och icke-arbete den 27 november. Avhandlingen blir den 60:e på Internationella Handelshögskolan.

Avhandlingen är gjord i ämnet företagsekonomi och har titeln: "Experiencing work/non-work — Theorising individuals' process of integrating and segmenting work, family, social and private" och den beskriver hur arbete och fritid måste både integreras och segmenteras för att vi ska må bättre.

Avhandlingen bygger på intervjuer med sex mellanchefer i Frankrike som berättar om sina upplevelser av arbete och icke-arbete. I avhandlingen reder Jean-Charles ut hur viktig relationen mellan arbete och icke-arbete är, och hur man agerar i arbetslivet, familjelivet, det sociala livet och det privata livet. Hur hanterar man de olika delarna av sitt liv?

Det visar sig att man både segmenterar och integrerar de olika delarna av sitt liv. Man måste förstå vilken del av sitt liv man befinner sig i för att trivas, och då blir man också bättre och bättre på att hantera kraven. Avhandlingen visar att individer värderar segmentation högre ur ett dagligt perspektiv, men integration värderas högre på längre sikt. Kombinationen av segmentation och integration är avgörande för att uppnå harmoni mellan arbetslivet, familjelivet, det sociala livet och privatlivet.

— Det som överraskade mig var när jag såg att det är känslorna som styr vilka beslut man tar och inte tar, säger Jean-Charles.

Jean-Charles Languilaire kom till Sverige 2001 från Burgundy School of Business i Frankrike och hamnade på CTF (Centrum för tjänsteforskning) på Karlstad universitet som utbytesstudent där han tog examen i företagsekonomi. 2002 kom han till Jönköping och började doktorera på Internationella Handelshögskolan.

2009-11-30