Öppen föreläsning om ledarskap

Ann Ludvigsson föreläser om "Samproducerat ledarskap. Rektorer och lärare formar ledarskap gemensamt i skolans vardagsarbete." den 25 februari kl. 18.30 i Hb 116, HLK. Öppna föreläsningar på HLK


2010-02-16