Högskole- och forskningsministern besökte Högskolan i Jönköping

Den 25:e februari besökte Sveriges högskole- och forskningsminister Tobias Krantz Högskolan i Jönköping.

Ministern höll föreläsningen "En svensk högskola i världsklass" på Tekniska Högskolan. Tobias pratade om att världen är i förändring, människor i utvecklingsländer blir allt mer utbildade för varje år. Invånare i länder som Indien och Kina kommer inom 15-20 år kunna konkurrera med västvärlden, inte bara genom arbetskraft utan även när det handlar om kunskap. Detta innebär att de svenska lärosätena måste bli bättre för att kunna konkurrera med dessa länder.

“Svenska skolor ska ha målsättningen att bli bäst i världen", sade Tobias Krantz.

Efter föreläsningen följde en kort frågestund. En fråga som kom upp handlade om beslutet att studenter utanför EU/EES i framtiden ska behöva betala för sin utbildning i Sverige. Detta kan resultera i att människor från fattiga länder inte har råd att komma hit och studera. Som svar på detta sa Tobias Krantz att det kommer att finnas stipendier som finansierar hela eller delar av utbildningen.

Tobias Krantz besökte även doktorander på Internationella Handelshögskolan. Där diskuterades bland annat problemet med att utländska doktorander som kommer till Sverige med forskningsstipendier inte har rätt till socialförsäkring. En annan sak som togs upp var att doktorander har för låg status i det svenska samhället, trots att det är väldigt krävande att bli doktorand.

Tobias Krantz tycker att Högskolan i Jönköping är ett föredöme när det handlar om att våga gå sin egen väg och ta viktiga beslut.

“Högskolan i Jönköping är inte rädd för att ta risker och chanser" sade Tobias Krantz.

2010-03-03