Kvinnor i majoritet vid Akademisk Högtid

I september kommer rekordmånga kvinnliga professorer installeras och kvinnliga doktorer promoveras vid Högskolan i Jönköping. Kvinnor i majoritet


2010-03-04